58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Dopasuj ubezpieczenie podróżne do swoich potrzeb.

Ciesz się bezpieczną podróżą

Podróże Zagraniczne

 • Sporty amatorskie

  ?

  Sporty amatorskie
  narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambuildingowe (np. paintball).
 • Praca biurowa
 • Brak wzrostu składki dla osób powyżej 65 lat
 • W zakresie choroby przewlekłe
 • Wysokie sumy ubezpieczenia
Kup on-line

Podróże dla aktywnych

 • Sporty amatorskie

  ?

  Sporty amatorskie
  narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambuildingowe (np. paintball).
 • Sporty wysokiego ryzyka

  ?

  Sporty wysokiego ryzyka
  sporty motorowe (jazda na skuterze wodnym, nartach wodnych, motorówkach i inne sporty wodne, w których wykorzystywane są pojazdy motorowe), jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne. trekking uprawiany na wysokości powyżej 3000 m n.p.m.
 • Sporty zawodowe

  ?

  Sporty zawodowe
  sporty uprawiane regularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstrmalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w ekspedycjach
 • Sporty ekstremalne

  ?

  Sporty ekstremalne
  sporty powietrzne (takie jak skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakihckolwiek samolotów silnikowych) oraz kolarstwo górskie, spelelolgia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing, uprawianie narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi
Kup on-line

NNW w Polsce

 • Sporty amatorskie

  ?

  Sporty amatorskie
  narciarstwo, snowboard, surfing, windsurfing, kitesurfing, a także wszelkiego rodzaju zajęcia teambuildingowe (np. paintball).
 • Sporty wysokiego ryzyka

  ?

  Sporty wysokiego ryzyka
  jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne, jazda na quadach
 • Sporty zawodowe

  ?

  Sporty zawodowe
  sporty uprawiane regularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstrmalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w zorganizowanych wyprawach mających na celu zrealizowanie wytyczonych zadań o charakterze sportowym bądź naukowym
 • Sporty ekstremalne

  ?

  Sporty ekstremalne
  sporty powietrzne (takie jak skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakihckolwiek samolotów silnikowych) oraz kolarstwo górskie, spelelolgia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing, uprawianie narciarstwa lub snowboardu poza trasami zjazdowymi do tego wyznaczonymi
Kup on-line

Wyjazdy Służbowe

 • Praca biurowa
 • Praca fizyczna

  ?

  Praca fizyczna
  Podjęcie lub wykonywanie przez Ubezpieczonego czynności w celu zarobkowym bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, z wyjątkiem pracy kierowców autokarów i pracy umysłowej (biurowej, naukowej itp.); pracą fizyczną w rozumieniu niniejszych OWU jest również działalność niezarobkowa, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce; jeżeli praca Ubezpieczonego ma charakter pracy fizycznej i jednocześnie pracy umysłowej, przyjmuje się, że ubezpieczony wykonuje pracę fizyczną;
Kup on-line

Rezygnacja z podróży

 • Zwrot kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania
 • 100% zwrotu na podstawie zdarzeń wymienionych w OWU
Kup on-line

Szybko, wygodnie i bezpiecznie!

 • Wypełniasz on-line w wygodny sposób - na komputerze, tablecie lub telefonie.
 • Płacisz za pomocą systemu DotPay. Szybki i bezpieczny sposób na dokonanie płatności.
 • Polisę otrzymasz na podany adres e-mail. Szybko i wygodnie w popularnym formacie PDF.
 • Nr polisy dostaniesz sms-em. Dzięki temu będziesz go mieć zawsze pod ręką... tak na wszelki wypadek.
NOTA PRAWNA

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604, Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości

Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

Do góry