58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.
Trwa przetwarzanie danych...

Podróże dla Aktywnych

bezpieczny

Podróże dla Aktywnych

Jestem świadomy/a, że wybrane przeze mnie ubezpieczenie:

 • Jest ubezpieczeniem, którego głównym przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance;
 • Jest ubezpieczeniem z możliwością rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o sprzęt sportowy i OC sportowe, sporty wysokiego ryzyka, zawodowe sporty, sporty ekstremalne, choroby przewlekłe;
 • Jest ubezpieczeniem dla osób podróżujących poza granice Polski;

Jestem świadomy/a, że od rodzaju wybranego wariantu zależy wysokość wypłacanego świadczenia w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego.

Przyjąłem do wiadomości, ze obiektywne informacje o produkcie oraz dokumenty/informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne pod poniższym linkiem.

1Określ cel podróży oraz liczbę ubezpieczonych

?

Wybierz kraj wyjazdu. Jeżeli podróż planowana jest do kilku krajów - wybierz jeden z nich.

?

Jeżeli w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osoba ubezpieczana przebywa poza granicami Polski lub kraju rezydencji, okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni od daty złożenia wniosku.

?

Jeżeli w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia osoba ubezpieczana przebywa poza granicami Polski lub kraju rezydencji, okres ubezpieczenia nie może rozpocząć się wcześniej niż po upływie 3 dni od daty złożenia wniosku.

?

Indywidualnie: Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksimum 9 osób
Z rodziną: Ubezpieczenie dla rodzin składających się z minimum 3 osób i maksimum 6 osób: osoby dorosłe oraz dzieci do 18 roku życia.

?

Ubezpieczenie dla minimum jednej osoby i maksimum 9 osób.

?

Ubezpieczenie dla rodzin składających się z minimum 3 osób i maksimum 6 osób: osoby dorosłe oraz dzieci do 18 roku życia.

2Opcje dodatkowe

?

Sprzęt sportowy związany z dyscypliną sportu, którą Ubezpieczony będzie uprawiał podczas podróży zagranicznej. Za sprzęt sportowy uważa się: narty do uprawiania wszelkich odmian narciarstwa z butami, deskę do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian z butami, deskę do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian wraz z żaglem (windsurfing) lub latawcem (kitesurfing), rower oraz specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania wraz z ekwipunkiem. Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia) lub rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie mienia), wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim w trakcie uprawiania sportów za granicą.

?

Jazda konna, polo, myślistwo, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne.

?

Sporty uprawiane regularnie i intensywnie, tzn. udział w treningach, zawodach i obozach kondycyjnych w ramach przynależności do klubów sportowych, a także czerpanie dochodu z uprawianej dyscypliny sportu, jak również uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w ekspedycjach.

?

Sporty, których uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka. Są to: kolarstwo górskie, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach, heliskiing oraz sporty powietrzne takie jak skoki ze spadochronem, skoki z wysokich budynków lub skał, paralotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie jakichkolwiek samolotów silnikowych.

?

Choroba przewlekła ma długotrwały przebieg, trwa zwykle miesiącami lub latami i jest leczona w sposób stały lub okresowy. Ryzyko obejmuje również następstwa choroby nowotworowej.

?

Kod opiekuna uprawnia do otrzymania zniżki w wysokości 10%.
Wprowadzony kod opiekuna jest błędny.

3Wybierz wariant

?

Koszty leczenia i assistance
Już od wariantu Medium oferujemy rozszerzony assistance m.in. opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, koszt transportu osób bliskich lub zwrot za niezbędne udokumentowane wydatki w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin.

NNW
Uszczerbek na zdrowiu wyliczany jest jako określony % sumy ubezpieczenia; świadczenie na wypadek śmierci stanowi 50 % sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie bagażu
Bagaż podróżny stanowią przedmioty służące do użytku osobistego oraz pojedyncze rzeczy będące upominkami. Aby ubezpieczyć sprzęt sportowy wykup ubezpieczenie Travel Sport z opcją ubezpieczenia sprzętu sportowego i OC sportowym.

OC
Odpowiedzialność cywilna rzeczowa tj. za zniszczenie mienia osobom trzecim stanowi max. 10 % sumy ubezpieczenia. Odpowiedzialność cywilna nie obejmuje wypadków spowodowanych uprawianiem sportów. Wykup ubezpieczenie Travel Sport z dodatkowym ubezpieczeniem OC Sportowym i ubezpieczeniem sprzętu sportowego aby mieć pełną ochronę podczas uprawiania sportu.

Wybierz
wariant

Składka
 • Koszty leczenia i assistance
 • NNW
 • Ubezpiecznie bagażu
 • OC

Travel Sport
Small

- PLN
 • -
 • -
 • -
 • -

Travel Sport
Medium

- PLN
 • -
 • -
 • -
 • -

Travel Sport
Large

- PLN
 • -
 • -
 • -
 • -

Travel Sport
Xlarge

- PLN
 • -
 • -
 • -
 • -

Travel Sport Small

0 PLN
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • NNW
  -
 • Ubezpiecznie bagażu
  -
 • OC
  -

Travel Sport Medium

0 PLN
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • NNW
  -
 • Ubezpiecznie bagażu
  -
 • OC
  -

Travel Sport Large

0 PLN
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • NNW
  -
 • Ubezpiecznie bagażu
  -
 • OC
  -

Travel Sport Xlarge

0 PLN
 • Koszty leczenia i assistance
  -
 • NNW
  -
 • Ubezpiecznie bagażu
  -
 • OC
  -

4Dane Ubezpieczającego

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456
Aby wykupić ubezpieczenie, musisz być pełnoletni. Możesz też poprosić do komputera mamę lub tatę.

?

Aby otrzymać sms z numerem polisy należy wpisać numer telefonu w formacie: +48 600123456

5Dane osób ubezpieczonych

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

?

Format daty urodzenia: 1990-01-01

5Ubezpieczający

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

ul. Gdańska 12/32, 80-180 Gdańsk
tel: 600123456, email: jan@poczta.pl

6Ubezpieczeni

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

Jan Kowalski ur. 1980-07-21

7Zgody

Od 25 maja 2018 roku stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Abyśmy mogli informować Cię o specjalnych ofertach z zakresu ubezpieczeń: mieszkaniowych, zdrowotnych, komunikacyjnych, na życie, potrzebujemy Twoich zgód. Wyrażenie każdej z nich jest dobrowolne. Możesz w dowolnej chwili cofnąć każdą zgodę. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji tutaj.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgody na formę komunikacji

8Informacje o reklamacjach

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz zmiany Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, od 1 października 2018 r. ulegają zmianie zasady składania i rozpatrywania reklamacji na usługi świadczone przez podmioty rynku finansowego. Zasady składania i rozpatrywania reklamacji znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje.

9Ważne informacje

Po naciśnięciu przycisku „Wykup polisę” wejdziesz na stronę www.dotpay.pl w celu dokonania płatności. Dokonując płatności wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Dotpay SA swoich danych osobowych w celu prawidłowego wykonania niniejszej transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997)

Uwaga! Ponowna edycja danych wniosku nie będzie możliwa.

Po opłaceniu składki otrzymasz e-mail z polisą oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia w pliku PDF. Polisy nie musisz podpisywać ani odsyłać. Umowę ubezpieczenia uznamy za zawartą w chwili zapłaty składki. W przypadku braku płatności otrzymasz email z informacją, że umowa ubezpieczenia nie została zawarta.Informujemy, że polisa jest fakturą zgodnie z par.17 pkt.3. rozporządzenia Ministra Finasów z dnia 28 listopada 2008 r w sprawie zwrotu podatków niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania, oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatków od towarów i usług. W danych ubezpieczającego należy podać niezbędne dane płatnika.

Pamiętaj! Aby skorzystać z pomocy AXA musisz posiadać numer polisy. Wpisz go sobie do komórki lub noś w portfelu.

Życzymy bezpiecznej podróży!

!Płatność

Twój wybór

Wariant: Travel Sport Small

Okres ubezpieczenia:

-

Liczba osób objętych ubezpieczeniem:

-

Kraj wyjazdu:

-

Twoja składka:- PLN

Sumy ubezpieczenia:

Koszty leczenia i assistance- EUR

NNW- EUR

Ubezpieczenie bagażu- EUR

OC- EUR

OC sportowe- EUR

Sprzęt sportowy- EUR

Opcje dodatkowe:

Sprzęt sportowy i OC sportoweNie

Sporty wysokiego ryzykaNie

Zawodowe sportyNie

Sporty ekstremalneNie

Choroby przewlekłeNie

Do góry