58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

Informacje

Większa świadomość, większa roszczeniowość

Od samego początku istnienia Bezpieczny.pl priorytetem było i jest zwiększenie świadomości rodziców, iż przy wyborze ubezpieczenia NNW najważniejszy jest zakres i zapisy warunków umowy. Dążyliśmy do obalenia mitu, że ubezpieczenie kupowane w szkole jest obowiązkowe, a dziecko, które nie posiada ubezpieczenia szkolnego nie będzie mogło brać udziału w różnych inicjatywach organizowanych poza szkołą, jak np. wyjazdy na zieloną szkołę czy wyjścia do teatru. I tu odnieśliśmy wielki sukces, bo właśnie dzięki Bezpieczny.pl wielu rodziców zorientowało się, że składka płacona w szkole na ubezpieczenie wcale nie idzie w parze z jakością ubezpieczenia. Mało tego, dzięki naszej kampanii informacyjnej wielu rodziców zorientowało się, że nie wie nawet w jakim Towarzystwie ubezpieczona jest ich pociecha i jakie zdarzenia mogą zgłaszać, by otrzymać wypłatę świadczenia. Gdy dostrzeżono problem, że sama wpłata składki narzuconej im na pierwszym zebraniu szkolnym nie jest gwarancją objęcia dziecka wartościową ochroną ubezpieczeniową rozpoczęło się poszukiwanie oferty idealnej.

By móc dotrzeć do jak największej liczby rodziców strona Bezpieczny.pl nie tylko pełni funkcję platformy transakcyjno- obsługowej, ale także portalu informacyjnego. Dzięki łatwemu dostępowi do wszystkich informacji o ubezpieczeniu, każdy i w dowolnym momencie może sprawdzić szczegóły oferty oraz zakres wybranej ochrony ubezpieczeniowej. Łatwy dostęp do transparentnych informacji w pełni zmienił zarówno podejście jak i oczekiwania rodziców względem ubezpieczenia dla dziecka. Dotychczas wielu z posiadaczy polisy w ogóle nie korzystało z możliwości zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego, bo nie znali zakresu, czy też procedur związanych ze zgłoszeniem zdarzenia. Nieświadomość rodziców była tak daleka, że nie zdawali sobie sprawy, że ubezpieczenie NNW chroni przez całą dobę, a nie tylko na terenie szkoły czy w drodze do szkoły i powrotnej do domu. Dlatego też nie zgłaszane były zdarzenia związane z życiem prywatnym, czyli wypadki w domu czy poza domem, na feriach/wakacjach, pobytu w szpitalu na skutek NNW czy choroby, roszczeń dotyczących zwrotu kosztów leczenia czy rehabilitacji, roszczeń związanych z poważnym zachorowaniem. Nie zgłaszanie tego typu zdarzeń pozwalało utrzymać wysokość składki za ubezpieczenie szkolne na niskim poziomie, ale równocześnie zachowana została niska jakość ubezpieczeń, bo nagminny był fakt, iż lwia część składki przeznaczona była dla placówki szkolnej.

Taki mechanizm dystrybucji ubezpieczeń NNW w szkołach z powodzeniem funkcjonował przez wiele, wiele lat. I pewnie w niezmienionym kształcie funkcjonowałby nadal, gdyby nie rosnąca świadomość konsumencka. Problemy związane z egzekwowaniem wypłaty roszczenia lub wysokości otrzymanych świadczeń, niewspółmiernych do odniesionej szkody, zaczęły budzić wątpliwości rodziców, co do jakości wybranych ofert. Sytuacja taka, to głównie efekt braku dostatecznej informacji skierowanej do rodziców, odnośnie warunków zawieranej na rzecz ich dzieci umowy ubezpieczenia

Atrakcyjność oferty Bezpieczny.pl polega przede wszystkim na tym, że rodzic może podjąć świadomy i niezależny wybór jak ubezpieczyć swoje dzieci. Z racji tego, że zaproponowaliśmy innowacyjne rozwiązanie w postaci możliwości ubezpieczeń indywidualnych i grupowych, staliśmy się pionierami na rynku ubezpieczeń, a portal Bezpieczny.pl stał się idealnym rozwiązaniem dla rodziców niezadowolonych z dystrybuowanych ubezpieczeń w szkole. To dzięki ofercie Bezpieczny.pl klienci zrozumieli jak ważny jest zakres ubezpieczenia i przejrzystość Warunków Umowy.

Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom Bezpieczny.pl zaskakująco szybko zdobył uznanie Klientów. Tworząc ofertę kierujemy się wyliczeniami faktycznego kosztu ochrony ubezpieczeniowej nie uwzględniając dodatkowych profitów dla ubezpieczającego, co dotychczas było uwzględniane w umowach oferowanych w szkole.

Klienci Bezpieczny.pl doskonale wiedzą, że mogą zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe nie tylko gdy dziecko złamie rękę na lekcji W-F, ale także:

  1. Gdy wypadek miał miejsce w domu lub na osiedlowym placu zabaw;
  2. Gdy do wypadku doszło podczas treningów czy zajęć sportowych, na które dziecko uczęszcza po lekcjach;
  3. Z tytułu pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby;
  4. Z tytułu roszczeń związanych z poniesionymi kosztami leczenia lub rehabilitacji;
  5. Z tytułu roszczeń dotyczących poważnego zachorowania ( w tym także jeśli dziecko w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej zachoruje na cukrzycę, co w ofercie innych ubezpieczycieli jest opcją niedostępną);
  6. Z tytułu śmierci rodzica bądź opiekuna prawnego na skutek NNW.

Przejrzystość oferty i precyzyjne zapisy Warunków spowodowały znaczący wzrost świadomości konsumenckiej, a co za tym idzie, ilość zgłaszanych roszczeń oraz uznanych i wypłaconych świadczeń. Z tego wynika potrzeba rekalkulacji dotychczasowej oferty uwzględniając szkodowość. Nadal jednak priorytetem Bezpieczny.pl jest zachowanie na jak najwyższym poziomie oferty i zachowania stosunku jakości do ceny. Niedopuszczalna byłaby zmiana w zakresie np. poprzez skrócenie tabeli świadczeń bądź (usuwając najczęściej powtarzające się zdarzenia ubezpieczeniowe) bądź dodanie nowych wykluczeń jak np. usunięcie wyczynowego uprawiania sportu.

Nadal prężnie się rozwijamy, by świadczone przez nas usługi były najwyższej jakości. Co roku dążymy do tego, by każda modyfikacja oferty w ogólnym bilansie zawsze była korzystna dla klienta. W ofercie Bezpieczny.pl składka zawsze była, jest i będzie relatywna do zakresu oferty i jakości ubezpieczenia. Ponadto, w ofercie Bezpieczny.pl jest dostępnych kilka wariantów do wyboru więc żaden rodzic nie jest zmuszony akceptować odgórnie narzuconej oferty, a przecież nic tak nie satysfakcjonuje jak samodzielnie podjęta decyzja.Jeśli chesz skorzystać z naszego doświadczenia zachęcamy do zadawania pytań z naszego formularza kontaktowego lub bezpośredniego kontaktu z dedykowanym opiekunem.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Do góry