58 718 92 53
Pn-Pt 08:00-17:00

W celu poprawnego korzystania z serwisu bezpieczny.pl zalecamy używanie nowszych wersji przeglądarek.

* Aktualnie widoczne są ceny z rabatem. bez rabatu. 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.

NNW PRACOWNIK SZKOŁY WYŻSZEJ

55 49.5

składka roczna

74 66.6

składka roczna

92 82.8

składka roczna

111 99.9

składka roczna

164 147.6

składka roczna

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w następstwie NW, wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW Rozwiń szczegóły Zamknij szczegóły
W tym m.in.:
rany skóry
oparzenia, odmrożenia
złamania, zwichnięcia, skręcenia
wstrząśnienie mózgu
uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
utrata zębów stałych.

?

1%-240

1%-340

1%-420

1%-500

1%-750

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW - maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu

?

30/dzień
SU 5400

40/dzień
SU 7200

45/dzień
SU 8100

50/dzień
SU 9000

60/dzień
SU 10800

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

200

200

300

400

500

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych w następstwie NW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW, w tym odbudowa zębów stałych

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

NNW PRACOWNIK SZKOŁY WYŻSZEJ

55 49.5

składka roczna

74 66.6

składka roczna

92 82.8

składka roczna

111 99.9

składka roczna

164 147.6

składka roczna

Rodzaj świadczenia

Wysokość świadczenia wyrażona w złotówkach

Śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego

?

27 000

41 000

50 000

60 000

76 000

Śmierć w następstwie NW,
wyniku zawału serca lub udaru mózgu

?

25 000

36 000

40 000

50 000

75 000

Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w następstwie NW więcej + mniej -

1% - 240

1% - 340

1% - 420

1% - 500

1% - 750

W tym m.in.:
 • rany skóry
 • oparzenia, odmrożenia
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • wstrząśnienie mózgu
 • uszkodzenia narządu słuchu i wzroku
 • utrata zębów stałych.

?

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NW
(maksymalnie do 180 dni, płatne od pierwszego dnia pobytu)

?

30 / dzień
SU 5 400

40 / dzień
SU 7 200

45 / dzień
SU 8 100

50 / dzień
SU 9 000

60 / dzień
SU 10 800

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby (jednorazowa wypłata świadczenia w przypadku pobytu w szpitalu trwającego minimum 5 dni, maksymalnie 2 świadczenia rocznie)

?

200

200

300

400

500

Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez
i środków pomocniczych w następstwie NW

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NW, w tym odbudowa zębów stałych

?

2 500

3 000

4 000

5 000

6 000

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania

?

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie NW

?

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

 • Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków mających miejsce 24h/dobę na całym świecie.
 • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od godziny 00:00 dnia następnego po zakupie on-line i opłaceniu składki.
 • Po zakupie on-line Twoja polisa wraz z załącznikiem zostaje automatycznie przesłana na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.
 • 10% zniżki przy zakupie on-line z użyciem kodu rabatowego Opiekuna.
 • Nikt nie narzuca Ci ubezpieczenia - sam wybierasz zakres ochrony ubezpieczeniowej.
 • Całodobowy dostęp do warunków umowy i likwidacji szkody w Strefie Klienta on-line na portalu bezpieczny.pl.
 • Uproszczony sposób zgłaszania roszczeń na podstawie skanów/kopii/zdjęć bezpośrednio na portalu bezpieczny.pl.
 • Uczelnia nie jest Ubezpieczającym, wówczas nie musisz przychodzić do Dziekanatu po warunki umowy, nr polisy oraz tzw. zaświadczenie o objęciu Ciebie ubezpieczeniem, niezbędnym do likwidacji roszczenia.
 • Do każdej umowy zawartej w systemie on-line na stronie bezpieczny.pl wyznaczamy dla Ciebie osobistego Opiekuna.
NOTA PRAWNA

Bezpieczny.pl Sp. z o.o. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
ul. Goplańska 56, 80-178 Gdańsk, tel. 58 718 92 53, www.bezpieczny.pl, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział KRS, Nr KRS: 0000549919; NIP 5833177765; REGON 361124604, Kapitał zakładowy: 125 500 zł – wpłacony w całości

Ubezpieczycielem jest: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS Nr KRS 271543; NIP 107-00-06-155; Kapitał zakładowy: 107 912 677 zł – wpłacony w całości

W razie jakichkolwiek pytań - zapraszamy do kontaktu
Do góry